Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών συνοπτικά...

Λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά. Παρέχει πολλές τεχνικές αλλά και γενικές γνώσεις γύρω από το αντικείμενό του. Πιο συγκεκριμμένα, το τμήμα ΗΜΜΥ αποτελείται από 4 τομείς, τον τομέα Πληροφορικής, τον τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, τον τομέα Συστημάτων και τον τομέα Τηλεπικοινωνιών. Εκτός από τα μαθήματα του αντικειμένου της σχολής (που εντάσσονται και σε κάποιον από τους τομείς της) στο 1ο κυρίως έτος δίνονται κάποια γενικά μαθήματα που στόχο έχουν την γενικότερη επιστημονική κατάρτιση στον τομέα των θετικών επιστημών. Τέτοια μαθήματα είναι ο Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, η Γραμμική Άλγεβρα, οι Διαφορικές Εξισώσεις, η Φυσική, η Ανόργανη Χημεία και πολλά άλλα. Εκτός αυτών το τμήμα ΗΜΜΥ δίνει και ορισμένα μαθήματα κοινωνικού περιεχομένου όπως Κοινωνιολογία, Ιστορία του Πολιτισμού, Φιλοσοφία κ.ά.
Η λήψη πτυχίου του τμήματος ΗΜΜΥ προϋποθέτει την επιτυχία σε 49 μαθήματα, εκ των οποίων 11 μαθήματα επιλογής του τμήματος ΗΜΜΥ, 3 μαθήματα κοινωνικών επιστημών και τα υπόλοιπα ειναι υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου